دوشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۰

به مناسبت 21آذر- تيپ اورميه آخرين مقاومت هاي ارتش

ازسلسله مقالاتی که مهم بوده وبا مسدود شدن این وبلاگ در بلاگفا از دسترس خارج شد مقالاتی با عنوان به مناسبت 21 آزر بود که بار دیگر جهت استفاده علاقمندان مجددا انتشار داده میشود.همچنین نسخه پی دی اف این مقالات را می توانید از قسمت دانلود کنید همین وبلاگ در آرشیو خود ذخیره نمایید
 تيپ اورميه آخرين مقاومت هاي ارتش
سرهنگ زنگنه كه بعد ها سرتيپ شد فرمانده تيپ اورميه واقع در خيابان شهرچايي اروميه را بر عهده داشت. به عكس پادگان تبريز وي ماموران دولتي طرفدار تهران را در دفتر خود جمع كرد تادر مقابل حملات فداييان چاره جويي و اتخاذ تصميم كنند. سرگرد بهاروند رييس ستاد و سرهنگ نوربخش فرمانده ژاندارمري و آقايان امير قاسمي رييس دارايي ؛ آصف رييس دادگستري ؛ رفيعي دادستان و علي دهقان رييس فرهنگ در اين جلسه شركت داشتند.
مقاومت نيروهاي دولتي از 21 تا 25 آذر مانع از ورود فداييان به شهر شد.حتي مذاكرات شورويها و نمايندگان دمكرات ها نيز در 24 آذر نتوانست بر عزم ايشان اثر بگذارد.تمام مغازه ها تعطيل و شهر در وضعيت جنگي قرار داشت.بتدريج پادگان و كلانتريها به محاصره كامل در آمدند. از صبح روز 26آذر بتدريج فداييان و دهاتيهاي مسلح بتدريج وارد شهر مي شدند.
روز 27 آذر سرهنگ آذر نماينده فرقه با سرهنگ زنگنه مذاكره كرده و امريه فرمانده لشگر آذربايجان سرهنگ درخشاني را به وي تسليم مي كند . نهايتا قواي دولتي تصميم به از بين بردن سلاح هاي خود گرفته و افراد نظامي مرخص مي شوند.
سرهنگ زنگنه ؛ سرگرد بهاروند و سرهنگ نوربخش دستگير و به مرند فرستاده مي شوند. تعدادي از نيروها به فداييان پيوسته و تعداد زيادي نيز شب 27 آذر از شهر دور مي شوند.
يوسف عظيما وزير دادگستري حكومت ملي كه خود اهل اورميه مي باشد وارد شهر شده و در 28آذر با جمع كردن روساي ادارت در استانداري به تمشيت امور مي پردازد. بدين تريب با تاخير يك هفته اي اروميه نيز تحت اداره حكومت ملي آذربايجان قرار مي گيرد. ساختمان اصلي فرقه در اورميه در خيابان پهلوي (امام فعلي ) نرسيده به مسجد سردار قرار داشت و اكنون در بقاياي آن پاساژ ستارخان خود نمايي مي كند. مرحوم آزاد وطن اغلب در ميتينگ ها با سخنان تند و آتشين و شعر هاي ميهني در ميدان ايالت براي مردم سخنراني مي كرد.
از ديگر سران فرقه دمكرات كه از سران حركت بوده و فرماندار مراغه بود مرحوم خليل آذرآبادگان بود . ايشان عضو مجلس محلي آذربايجان بود . در اواخر به فرمانداري اردبيل منصوب شده بود و در اردبيل به دستور فرمانده تيپ تير باران شد.