سه‌شنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۰

انقلاب مشروطيت به روايت تصاوير - 14 تصویر

متن فرمان مشروطيت-صفحه 1
متن فرمان مشروطيت-صفحه 1

متن فرمان مشروطيت-صفحه 2
متن فرمان مشروطيت-صفحه 2

امضاي فرمان مشروطيت
امضاي فرمان مشروطيتعده ای از مشروطه خواهان تبريز
عده ای از مشروطه خواهان تبريز

جمعی از قوای دولتی به فرماندهی جعفرقلی خان سردار بهادر در ماموریتی نظامی
جمعی از قوای دولتی به فرماندهی جعفرقلی خان سردار بهادر در ماموریتی نظامی

جمعي از مشروطه‌خواهان
جمعي از مشروطه‌خواهان

جمعی از مشروطه خواهان و سران و رجال مشروطيت پس از فتح تهران عليقلي خان سردار اسعد محمدولی خان و نظام الدوله در عکس ديده می شوند
تعدادی از متحصنين در سفارت انگلستان
تعدادی از متحصنين در سفارت انگلستان

محمدعلي‌شاه و درباريان
محمدعلي‌شاه و درباريان

محمدعليشاه و جمعی از رجال و درباريان هنگام استقرار در باغشاه از راست به چپ : محمدولی آصف السلطنه،محمود علاالملک(ديبا)،مهدی قلی مجدالدوله،سید علی موثق الدوله،احمد خان مشیرالسلطنه،شاهزاده مشدی (پسر کامران ميرزا)،حسين قلی ميرزا نصرت السلطنه(برادر محمدعليشاه )،محمدعليشاه قاجار،حسنعلی ميرزا،اعتضاد السلطنه (پسر محمدعليشاه)،احمد ميرزا قاجار (وليعهد)،پالكونيك لياخوف،حسين پاشاخان،امير بهادر،محمدعلی خان علاالسلطنه،محمدعلی خان سردار افخم(آقا بالاخان سردار)،مصطفی حاجب الدوله دولو
استقبال مردم از ستارخان در دروازه دولت تهران
استقبال مردم از ستارخان در دروازه دولت تهران

1328ق
اعتصاب بازاريان تهران
اعتصاب بازاريان تهران

اعتصاب بازاريان تهران در آستانه مهاجرت علما به قم در اعتراض به اقدامات عين الدوله
صحنه دار زدن ميرهاشم دوه چی
صحنه دار زدن ميرهاشم دوه چی

تهران رجب 1327 ق
تجمع تعدادی از مردم در مقابل سفارت انگلستان
تجمع تعدادی از مردم در مقابل سفارت انگلستان

تعدادی از مشروطه خواهان
تعدادی از مشروطه خواهان