چهارشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۰

گزارش تصويري از پارك ائللر باغي اورميه


پارك ائللر باغي فاز چهارم از پنج فاز پارك ساحلي اورميه حد فاصل اوچ گوزلو كورپوسو(Uçgüzlukurpösu)  تا قويون كورپوسو(Quyunkurpösu )  مي باشد. رودخانه شهر چايي اورميه كه از ارتفاعات شهيدان در سرحدات تركيه سرچشمه مي گيرد ، پس از سيراب كردن دره زيباي جرمي (cermi)خرامان ، خرامان ده ها روستا را سيراب و به روستاي بند(Bənd) مي رسد. اين روستا نام خود را از بند آبي كه به منظور تقسيم آب اين رودخانه و سيراب كردن شهر اورميه مي گيرد. بعد ازروستاي بند شهر چايي به راه خود ادامه داده و پس از عبور از شهر، نام ركان ارخي(Rəkan Ərxi) گرفته و محال بركيشلو را سيراب مي كند. دره چايي(Dərəçayi) ، شهر آجي(Şəhraci) و دييه له ارخي(Diyələ Ərxi) نام نهر هايي هستند كه به منظور سيراب كردن شهر از شهر چايي جدا مي شوند. پارك ساحلي اورميه يكي از طويل ترين پارك هاي كشور مي باشد كه رودخانه شهر چايي اورميه زيباي خيره كننده اي به آن داده است.اين روزها پارك ائللر باغي معروفيت بسياري پيدا كرده است زيرا بسياري از مردم اورميه روز سيزدهم فروردين ساعت پنج عصر در اين پارك گردهم خواهند آمد تا به روند خشك شدن درياچه اورميه اعتراض كنند. عكس هاي زير گوشه اي از زيبايي اين پارك را كه بنام ائللر باغي ناميده شده است نشان مي دهد. عكس ها اختصاصي بلاگ اورمو آزه ربايجانين قلبيدير مي باشد.

 önlulər geçidi
 hovuzbaşi
çadirlar
 hovuzbaşi
 hovuzbaşi
 hovuzbaşi
 ünlülər