شنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۹

بهرام خان مشيري اوغور بخير- اورمولو تايماز


اخيراً ويديوئي در يوتيوب از آقاي بهرام مشيري در باب بوزقورد ها و هواداران تراختور ديدم كه پر بود از دروغ و توهين و قلب واقعيت ، گويي به يك باره اين استاد دانشگاه نديده و تاريخ دان تاريخ نخوانده از خواب خرگوشي برخاسته و از صداي فرياد هاراي هاري من تركم و ترك ديلينده مدرسه و ... خواب نما شده است . آقاي مشيري اوغور بخير! واقعاً ببخشيد كه حظ پاي منقل شما را فعالين آزربايجان بر هم زدند. اينجانب براي اينكه دفعه بعد اينگونه خواب نما و مشوش نشويد مطالبي را عرض مي كنم تا خوابتان به كلي از كله مبارك بپرد و چرتتان زايل گردد زيرا همانگونه كه خودتان فرمايش فرموديد داستان يك جور ديگري شده و بايد امثال شماها از خواب بيدار شويد. اولا كه اين گرگ (بوزقورد) كه شما را اين همه عصباني كرده و البته بسيار هم ترسانده يك توتم است . ملت ترك هم مثل خيلي از ملت هاي قديم يك حيوان را بعنوان نماد براي خود برگزيده است مثلا روس ها خرس را دارند و فرانسوي ها خروس را برگزيده اند و پرس ها شير را برگزيده اند . منتها اين شير شمشير بدست شما مفنگي شده و شمشير را بر زمين انداخته و بجايش وافور را برداشته ، اما گرگ ما با صلابت و افتخار هر روز در سايه بيداري ملت ترك توانمند تر ميشود. توصيه مي كنم توتم خود را از شير به روباه تغيير دهيد كه به حق برازنده تان مي باشد . دوم اينكه خدا وكيلي از هشتصد سال پيش كه شعوبيه ظهور كرده و شما يكي از متاخرين اين حركت ناميمون مي باشيد كدام دانشمند و تاريخ دان و بزرگ اهل قلمي جز فردوسي (پيغمبر توهين و افترا) و فهرست مجعول ابن نديم و تاريخ نويسان صد ساله اخير( كه كاري جز كپيه برداري از روي دست تاريخ سازان يهودي نتوانسته اند انجام دهند ) داشته ايد كه بزرگان حركت ملي آزربايجان را جاهل مي دانيد. كدام دانشمند و تاريخ نويس و زبان شناس شما قطره اي از عمق و وسعت علمي امثال دكتر زهتابي و دكتر هيئت و دكتر براهني و ...را دارد.  شما چطور بخود اين افترا را مي زنيد كه ضد استبدادي هستيد و آن وقت فعالين آزربايجاني ميگويند با استبداد كاري نداريم و كار ما با فارس ها است . نخست اينكه در صد ساله اخير تمام حركت هاي ضد استبدادي از آزربايجان شروع شده است . دوم اينكه اين صد سال تجربه به ما ياد داده كه نبايد با نتيجه بلكه بايد با علت بايد مبارزه كرد ، لذا ملت ترك آزربايجان بدرستي فهميده است كه بايستي ابتدا خود را بايد از زير يوغ نژادپرستي فارس بيرون آورد و سپس با مظاهر آن مبارزه كند . سوم اينكه كجا يك منسوب حركت ملي آزربايجان سراغ داريد كه به تاجيك و فارس و كرد و ... توهين كرده باشد . تمام دشمني حركت آزربايجان با استبداد و نژاد پرستي است. شما مي گوييد آزربايجان سر ايران است . من مي پرسم اين چگونه سري است كه زبان ندارد و بايد ميمون وار زبان بيگانه را تلفظ كند. شما ميگوييد هر كس پنج سال آمريكا آمده آمريكايي شده اما شما هزار سال است ايراني نشده ايد ؟! در پاسخ مي گويم اگر سرتان را كمي از شاهنامه و تاريخ نويسي هاي شعوبيه و يهود بيرون بكشيد خواهيد ديد كه اين ترم اين محصول همين صد سال اخير است . ديگر اينكه همين مقايسه آمريكا و ايران اتفاقاً مقياس خوبي است براي قياس و درك بهتر موضوع . آمريكا كشوري است كه در آن فحش و جوك و استهزاي نژادي جرم است ولي در ايران و فرهنگي كه شما منسوب آن مي باشيد جوك و توهين و افترا به ترك و عرب و بلوچ نشانه تفضل و فرهيختگي است . در آمريكا كسي را به جرم آموزش زبان مادري و انتشار روزنامه و مقاله و ...زنداني و شكنجه نمي كنند ولي در ايران شما (همان سرزمين جاويد خودتان) آدم ها را به جرم انتشار تقويم تركي دادگاهي مي كنند و به زندان مي اندازند. در آمريكا اگر بيش از شش بچه در يك مدرسه به يك زبان سخن بگويند و يا زبان مادري متفاوتي داشته باشند مدرسه موظف است در صورت درخواست والدين براي آنان معلم آن زبان بخصوص را تعيين كرده و به آموزش زبان مادري آنان مبادرت كند. حال خود ببينيد كه چه قياس مع الفارغي كرده ايد. صد البته كه ترك صد هزار سال ديگر هم در اين مملكت ايراني نخواهد شد و ترك باقي خواهد ماند. جناب آقاي مشيري اگر شما واقعاً انسان هستيد و آزاده و ضد ديكتاتوري اول بايد اين همه توهين و افترا به ملل ساكن در ايران را محكوم كنيد و بعد به فكر دمكراسي باشيد . ملت ترك آزربايجان دمكراسي توهين و يك فرهنگي و يك زباني و غلبه يك ملت بر ملل ديگر را نه مي پسندد و نه قبول خواهد كرد، شما هم بهتر است دمي به دود و لبي به پياله داشته باشيد فقط مواظب باشيد سنكوپ نكنيد!

هیچ نظری موجود نیست: