چهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۰

DUŞMAN SON FİŞENGİNDE ATDI , AR OLSUN YATANLARA

Urmunun dənizi var , dənizində qan izi var       qızların alnında qarabağın bən izi var
Bugün Iran parlımanı Urmu millətvəkillərinin iki foriyetli tərhinə səs verməyib və rəsmən Urmugölünün ehyasıomidlərin bərbad etdılər . Bu tərhdə foriyetlə Urmugölünün ehyası üçün sü intiqalı önərilib və bir milyard dolar büdcə nəzərdə alınmışdı . Bu tərhin muxalif ləri bu önərıiləri , yərsiz bilib və bir mənteqəni abad eleyib Iranın obirsi mənteqələrin viran etmək sayıblar . Aslında mən heç şaşırmadım və bunuda bəklirdim . Iran hakimiyeti ( və fars şüvnism düşüncəsi ) Türkləri didərəgin salıb və fars kültürünün egəmən olduğu bülgələrə göndərilmə lərin istəyir . Zaman içində bölgəni Türk etnikindən arındırıb və topraqların ələ geçirmək istəyirlər . Bizim xalqımız , gündəlik məselələrlə o qədər məşquldurki problemin nəqədər vəxim olduqun anlamır . Onlar bilmirlərki daha yavaş yavaş o gözəlim Urmu bağları , dərələr_təpələr , çaylaqlar , tarımlar və yam yaşıl çimənliklər , Urmugölü kimin tarix olacaqdır . Urmudan xoya getməyin heç anlamı qalmacaq , kimsə toy tutmuyacaq , kimsənidə toya çağırsalar gəlmiyəcək .
Qanımıza susamış duşman son fişengin sıxıb . Milletimiz ölümə məhküm olubdür , inanın bunlar mübaliğə deyil , bunlar gərçekdir . Urmu və bütün Azərbaycan millət vəkilləri və dövlet dayirəsində işləyən reyislər və memurlar bilsinlərki çox çəkməz cəlayi vətən etməlidilər . özlərin və millətlərin ucuz satıb ev , dukan , musteğillat və bağ bağça alanlarda , aldıqların ıranın obirsi yərlərinə daşıya bilməyəcəklər . Hətta nizami , intizami memurlar və ittilaat memurlarıda bilsinlər elə olarda sırayla bu son fişengin acısın öz canlarında his edəcəklər , daha kimsə qalmıyacaq onlar kəsib biçsinlər . Bu gün rəsmi olaraq fars hakşmşyeti və fars düşüncəsi azərəbaycan xalqını sürgünə göndrir , yatanlar oyanmalıdırlar . Uşaqlarını farsca danışdıranlar , İranı vətən bilənələr , Irana bel bağlıyanlar və umud bəsləyənələr bilsinlər ki doğru yolda adım atmırlar bu yolun sonü farsistan şəhərlərinin dibində kasıb məhəllələrin bıcağında solüb ölməkdir . Yazıqlar olsun bizlərə ki bələ duyarsız səssiz səmir siz oturub sonumuzun gəlməsin bəkləyirik . Urmu millət vəkilləri öz tarixi vəzifələrin əncam verib və bütün aləm və ademe göstərdilər ki Iran , Azərbaycanın qətlinə fərman verib , Inanmayırsınız sabahdan radyolar və telvizyalar və muxtəlif ınternet saytlarına baxın eyer farslar tərəfindən ( mənzurum onların Iranda və xaricdə olan hizblər və medyaları ) rəsmi və kəsgin bir tutum tutsalar və Urmu gölünün ehyasın istəsələr , daha mən qələm əlimə almıyacağam . görün bir an öz ucuz gündəliklərindən əl çəkib bizim hayat və məmat məseləmizə onem göstersələr siz hərnə dəsəniz mən onu edim ! amma təəsüf ki etmiyəcəklər və öz ürəklərində bizim yox olub silinməmizə sevinəcəklər . Duşman son fişenginidə atdı . Ar olsun yatanlara . Əziz həmvətənlər zaman geriyə dönməyəcək , gəlin əgər bir ış görmək istəyirik elə bugün edək Yarın gec olacaqdir

Urmulu Taymaz - 27 mordad 1390(16.08.2011)


هیچ نظری موجود نیست: