شنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۹

خبر راه‌اندازی خط کشتیرانی در دریاچه ارومیه در سالهای مشروطه

خبر راه‌اندازی خط کشتیرانی در دریاچه ارومیه در سالهای مشروطه در جریده انجمن‌ملی تبریز
بشارت و اعلان
خدای را شاکر در این آوان سعادت اقتران که کوکب طالع نیکو مطاع ایران از حضیض ادبار به اوج اقبال رسیده نوّاب مستطاب اشرف والا شاهزاده امامقلی میرزا امیرتومان حکمران ارمیه که از بابت اضالت و نجابت و غیرت فطری و جوانمردی و تمدن و وطن پرستی مستغنی از تعریف و توصیف، مقبول و معروف خاص و عام میباشند چندی قبل یک فروند کشتی بخاری جهت دریاچه شاهی به فابریکهای اروپا سفارش داده بودند بعد از تصادف به موانع کثیره و رفع آنها با زحمات زیاد کشتی را بسلامت وارد بموجب خبر صحیح که امروز به اداره رسیده خدا را شکر کشتی به آب انداخته در سیر و حرکت میباشد.
و یک دو کشتی بادی را هم به او میبندند در ظرف شش ساعت مسافت مابین ساحل ارومی را تا به ساحل ششوان قطع و سیر مینماید و در صورتیکه تنها سیار است به مدت چهارپنج ساعت این مسافت را طی میکند. و موجب امنیت و آسایش مسافرین و عدم تاخیر حمل مال التجاره و ارزاق و غیره شده و موجبات رفاه عامه موجود و آماده گردیده و یک قطعه عکس کشتی را که در ساحل ششوان در حالی که دو کشتی بادی را وصل کرده و لنگر انداخته بود برداشته و به اداره فرستاده بودند. بدین مژده تشکرات خود را از حضرت احدیت جلت قدرت این بنده و عموم اهالی عرض و ازدیاد توفیقات حضرت مغظم له را خواستاریم از همت بلند این غیرتمند سترگ متمنی و امیدواریم بدین مختصرات قناعت نکرده همتی والا نموده در اندک مدتی فابریک کاغذسازی را هم به آزربایجان آورده و ما بیچاره صاحبان جراید را از ذل احتیاج خارجه خلاص مداح و فدوی خود فرمایید واضح است بهد از آوردن فابریک کاغذسازی دیگر کلام آلله و کتب احادیث و ادعیه هم در روی کاغذهای خارجه نوشته و طبع نشده خداوند و رسول و ائمه اطهارسلام‌الله اجمعین از حضرتشان راضی و خشنود خواهندشد و بر امتنان و تشکر ما اهالی خواهد افزود.

اللهم و فقه بحمدواله الطاهرین. 

هیچ نظری موجود نیست: