دوشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۹

Arazbar ‍bir Cənnət Köşesi


Geymisən al Arazbarı,
Xan çobanın nazlı yarı.
Necə yatım sənnən ayrı,
Sal yanında döşək mənə...

Arazbar Səfəvilər dövründə qəza, Osmanlıların müvəqqəti istilası zamanı sancaq idi. Arazbar dəqiq sərhədləri olan tarixi bölgədir. Araz çayının hər iki yaxası boyunca uzanan bu bölgə quzeydə Xudafərindən başlayıb Beyləqanda bitir. Güneydə isə tarixi Qərbi Dizmar mahalından başlayıb tarixi Oltan qalası ərazisində tamamlanırdı. Quzey Arazbara Qarabağ Arazbarı, güney Arazbara Qaradağ Arazbarı deyilirdi.


Arazbar məntəqesi ya bildiyimiz Qaradağ , çaylar və torpaqlar, meşələr ve  geniş hayvan yaşayış yerlərilə gərçəkdən bir cənəti animsadir.
Keçi, çöl donuzu, qonur ayı, canavar , ahu , maral , qara xoruz  , qırqovul və saysız-hesabsız su və torpaq quşu, qeyd edilmişdir. Arazbar qorunan alaninda 29 növ sürünən qeydə alinibdir.
qara xoruz
Əslində, bu alanda  gözəlliklər perspektivlər çeşitli olaraq dəyişməkdədir . Çəməniklər, müxtəlif xəzandar iynəyarpaq ağac növləri , yaylaqlar və otlaqlar insani sehr edir.
Əslində, Arazbarin Aynali meşə sahəsində saxlanılan Marallar bir neçə il əvvəl bu sahəyə gətirilmişdilər, onlari əhatə edən meşə bitgi və çəmən örtusu cox zəngindir. O cümlədən  palıd, ağcaqayın, yabanı gilas, , Aras, qoz, yemişan , girdəkan və ... Qeyd edilmişdir.

Gəlin birgə Aynali cenətinə bir göz ataq.

هیچ نظری موجود نیست: